•  

   KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W CZASIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

    

   Informujemy, iż w dniach 21, 22 i 23 kwietnia 2020 r., w celu zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty wprowadza się następujące zmiany w pracy szkoły:

    

   1. Zgodnie z wcześniej podjętymi ustaleniami dotyczącymi dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas 0 – 7 w czasie egzaminu mają dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

   2. Uczniowie klas 8 przystępują do trzech części egzaminu ósmoklasisty. Zobowiązani są do stawienia się w szkole przed każdą częścią egzaminu o godz. 8:15. Do godz. 8:25 zdający spotykają się z wychowawcami:                                                         

   klasa 8a – p. Edyta Tankiewicz, sala 133

   klasa 8b – p. Iwona Wysocka, sala 134

   klasa 8c – p. Joanna Witkowska, sala 014

   klasa 8d – p. Anna Milewska, sala 013

    

   3. Czynności organizacyjne w poszczególnych dniach egzaminu ósmoklasisty:

    

   I. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek)

   godz. 8:25 (po spotkaniach z wychowawcami) uczniowie zgłaszają się na egzamin z języka polskiego przed wyznaczoną salą i postępują zgodnie z poleceniami przewodniczących zespołów nadzorujących;

   godz. 9:00 rozpoczyna się egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony o 60 minut).

    

   II. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa)

   godz. 8:25 (po spotkaniach z wychowawcami) uczniowie zgłaszają się na egzamin z matematyki przed wyznaczoną salą i postępują zgodnie z poleceniami przewodniczących zespołów nadzorujących;

   godz. 9:00 rozpoczyna się egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (150);

    

   III. język obcy nowożytny (angielski) – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)

   godz. 8:25 (po spotkaniach z wychowawcami) uczniowie zgłaszają się na egzamin z zakresu języka obcego nowożytnego przed wyznaczoną salą i postępują zgodnie z poleceniami przewodniczących zespołów nadzorujących;

   godz. 9:00 rozpoczyna się egzamin z zakresu języka angielskiego, który trwa 90 minut (135).

    

   Uczniowie przystępują do egzaminu w strojach galowych.

    

   Powodzenia na egzaminie.

   Dyrekcja

    

   O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY OKE

    

   EGZAMIN ÓSMOKLASISTY PREZENTACJA DLA RODZICA

   • Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
   • Albert Einstein
   • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
   • William Shakespear
   • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
   • Carl Rogers
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • sp3@elk.edu.pl
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1