• Plan lekcji

     

    1A 

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

    e_wczesnoszk

    106

    e_wczesnoszk

    302

    j.angielski

    106

    e_wczesnoszk

    106

    religia

    106

     2  8:55- 9:40

    e_wczesnoszk

    106

    e_wczesnoszk

    106

    e_wczesnoszk

    106

    e_wczesnoszk

    106

    e_wczesnoszk

    106

     3  9:50-10:35

    e_wczesnoszk

    106

    religia

    106

    e_wczesnoszk

    106

    e_wczesnoszk

    106

    e_wczesnoszk

    106

     4 10:45-11:30

    e_wczesnoszk

    106

    e_wczesnoszk

    106

    e_wczesnoszk

    106

    j.angielski

    106

    e_wczesnoszk

    @

     5 11:50-12:35

     

     

    e_wczesnoszk

    @

     

     

    e_wczesnoszk

    @

     

     

     

    1B 

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

    j.angielski

    204

    e_wczesnoszk

    204

    j.angielski

    204

    e_wczesnoszk

    204

    e_wczesnoszk

    204

     2  8:55- 9:40

    e_wczesnoszk

    204

    e_wczesnoszk

    204

    e_wczesnoszk

    204

    religia

    204

    e_wczesnoszk

    204

     3  9:50-10:35

    e_wczesnoszk

    204

    e_wczesnoszk

    204

    e_wczesnoszk

    204

    e_wczesnoszk

    204

    e_wczesnoszk

    302

     4 10:45-11:30

    e_wczesnoszk

    @

    religia

    204

    e_wczesnoszk

    204

    e_wczesnoszk

    204

    e_wczesnoszk

    204

     5 11:50-12:35

     

     

    e_wczesnoszk

    @

     

     

    e_wczesnoszk

    @

     

     

     

    1C 

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

    j.angielski

    105

    e_wczesnoszk

    105

    e_wczesnoszk

    105

    e_wczesnoszk

    105

    e_wczesnoszk

    105

     2  8:55- 9:40

    e_wczesnoszk

    105

    e_wczesnoszk

    105

    religia

    105

    e_wczesnoszk

    105

    e_wczesnoszk

    105

     3  9:50-10:35

    e_wczesnoszk

    105

    e_wczesnoszk

    105

    e_wczesnoszk

    105

    religia

    105

    j.angielski

    105

     4 10:45-11:30

    e_wczesnoszk

    105

    e_wczesnoszk

    105

    e_wczesnoszk

    @

    e_wczesnoszk

    105

    e_wczesnoszk

    @

     5 11:50-12:35

     

     

    e_wczesnoszk

    @

     

     

     

     

    e_wczesnoszk

    302

     

    1D 

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

    e_wczesnoszk

    208

    religia

    208

    j.angielski

    208

    j.angielski

    208

    e_wczesnoszk

    302

     2  8:55- 9:40

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    208

    religia

    208

     3  9:50-10:35

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    208

     4 10:45-11:30

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    @

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    @

     5 11:50-12:35

     

     

     

     

    e_wczesnoszk

    @

    e_wczesnoszk

    208

     

     

     

    1E 

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

    e_wczesnoszk

    206

    e_wczesnoszk

    206

    religia

    206

    religia

    206

    e_wczesnoszk

    206

     2  8:55- 9:40

    e_wczesnoszk

    206

    j.angielski

    206

    e_wczesnoszk

    302

    e_wczesnoszk

    206

    e_wczesnoszk

    206

     3  9:50-10:35

    j.angielski

    206

    e_wczesnoszk

    206

    e_wczesnoszk

    206

    e_wczesnoszk

    206

    e_wczesnoszk

    206

     4 10:45-11:30

    e_wczesnoszk

    206

    e_wczesnoszk

    206

    e_wczesnoszk

    206

    e_wczesnoszk

    206

    e_wczesnoszk

    @

     5 11:50-12:35

    e_wczesnoszk

    @

    e_wczesnoszk

    @

     

     

     

     

     

     

     

    2A 

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

    e_wczesnoszk

    205

    e_wczesnoszk

    205

    e_wczesnoszk

    302

    e_wczesnoszk

    205

    e_wczesnoszk

    205

     2  8:55- 9:40

    e_wczesnoszk

    205

    e_wczesnoszk

    205

    j.angielski

    205

    e_wczesnoszk

    205

    religia

    205

     3  9:50-10:35

    basen-2/2

    B

    e_wczesnoszk

    205

    e_wczesnoszk

    205

    e_wczesnoszk

    205

    e_wczesnoszk

    205

     4 10:45-11:30

    basen-1/2

    B

    e_wczesnoszk

    205

    e_wczesnoszk

    205

    religia

    205

    e_wczesnoszk

    205

     5 11:50-12:35

     

     

    j.angielski

    205

    e_wczesnoszk

    @

     

     

     

     

     

    2B 

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

    e_wczesnoszk

    203

    e_wczesnoszk

    203

    e_wczesnoszk

    203

    e_wczesnoszk

    302

    religia

    203

     2  8:55- 9:40

    j.angielski

    203

    e_wczesnoszk

    203

    e_wczesnoszk

    203

    e_wczesnoszk

    203

    e_wczesnoszk

    203

     3  9:50-10:35

    e_wczesnoszk

    203

    basen-1/2

    B

    e_wczesnoszk

    203

    religia

    203

    e_wczesnoszk

    203

     4 10:45-11:30

    e_wczesnoszk

    @

    basen-2/2

    B

    e_wczesnoszk

    203

    e_wczesnoszk

    203

    e_wczesnoszk

    203

     5 11:50-12:35

     

     

     

     

    j.angielski

    203

    e_wczesnoszk

    203

     

     

     

    2C 

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     2  8:55- 9:40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     3  9:50-10:35

     

     

     

     

    basen-1/2

    B

     

     

     

     

     4 10:45-11:30

    e_wczesnoszk

    302

     

     

    basen-2/2

    B

     

     

    j.angielski

    106

     5 11:50-12:35

    religia

    106

    j.angielski

    106

    e_wczesnoszk

    106

    e_wczesnoszk

    106

    e_wczesnoszk

    106

     6 12:55-13:40

    e_wczesnoszk

    106

    e_wczesnoszk

    106

    e_wczesnoszk

    106

    e_wczesnoszk

    106

    e_wczesnoszk

    106

     7 13:50-14:35

    e_wczesnoszk

    106

    e_wczesnoszk

    106

    e_wczesnoszk

    106

    religia

    106

    e_wczesnoszk

    @

     8 14:45-15:30

    e_wczesnoszk

    106

    e_wczesnoszk

    106

     

     

    e_wczesnoszk

    106

     

     

     

    2D 

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     2  8:55- 9:40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     3  9:50-10:35

     

     

     

     

     

     

     

     

    basen-1/2

    B

     4 10:45-11:30

    religia

    204

     

     

    e_wczesnoszk

    @

     

     

    basen-2/2

    B

     5 11:50-12:35

    e_wczesnoszk

    204

    j.angielski

    204

    j.angielski

    204

    religia

    204

    e_wczesnoszk

    204

     6 12:55-13:40

    e_wczesnoszk

    204

    e_wczesnoszk

    204

    e_wczesnoszk

    204

    e_wczesnoszk

    302

    e_wczesnoszk

    204

     7 13:50-14:35

    e_wczesnoszk

    204

    e_wczesnoszk

    204

    e_wczesnoszk

    204

    e_wczesnoszk

    204

    e_wczesnoszk

    204

     8 14:45-15:30

    e_wczesnoszk

    204

    e_wczesnoszk

    204

     

     

    e_wczesnoszk

    204

     

     

     

    2E 

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     2  8:55- 9:40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     3  9:50-10:35

     

     

     

     

     

     

    basen-1/2

    B

     

     

     4 10:45-11:30

     

     

     

     

    religia

    105

    basen-2/2

    B

    e_wczesnoszk

    105

     5 11:50-12:35

    e_wczesnoszk

    105

    religia

    105

    e_wczesnoszk

    105

    j.angielski

    105

    e_wczesnoszk

    105

     6 12:55-13:40

    j.angielski

    105

    e_wczesnoszk

    105

    e_wczesnoszk

    105

    e_wczesnoszk

    105

    e_wczesnoszk

    105

     7 13:50-14:35

    e_wczesnoszk

    105

    e_wczesnoszk

    105

    e_wczesnoszk

    105

    e_wczesnoszk

    105

    e_wczesnoszk

    105

     8 14:45-15:30

    e_wczesnoszk

    105

    e_wczesnoszk

    @

    e_wczesnoszk

    302

     

     

     

     

     

    3A 

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     2  8:55- 9:40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     3  9:50-10:35

    e_wczesnoszk

    @

    e_wczesnoszk

    302

     

     

     

     

     

     

     4 10:45-11:30

    j.angielski

    203

    e_wczesnoszk

    203

     

     

     

     

     

     

     5 11:50-12:35

    e_wczesnoszk

    203

    e_wczesnoszk

    203

    e_wczesnoszk

    @

    e_wczesnoszk

    @

    j.angielski

    203

     6 12:55-13:40

    e_wczesnoszk

    203

    e_wczesnoszk

    203

    e_wczesnoszk

    203

    religia

    203

    e_wczesnoszk

    203

     7 13:50-14:35

    e_wczesnoszk

    203

    religia

    203

    e_wczesnoszk

    203

    e_wczesnoszk

    203

    e_wczesnoszk

    203

     8 14:45-15:30

     

     

     

     

    e_wczesnoszk

    203

    e_wczesnoszk

    203

    e_wczesnoszk

    203

     

    3B 

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     2  8:55- 9:40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     3  9:50-10:35

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     4 10:45-11:30

    e_wczesnoszk

    @

    e_wczesnoszk

    @

    e_wczesnoszk

    @

     

     

    religia

    206

     5 11:50-12:35

    e_wczesnoszk

    206

    e_wczesnoszk

    206

    e_wczesnoszk

    206

    j.angielski

    206

    e_wczesnoszk

    206

     6 12:55-13:40

    j.angielski

    206

    e_wczesnoszk

    206

    e_wczesnoszk

    206

    e_wczesnoszk

    206

    e_wczesnoszk

    206

     7 13:50-14:35

    e_wczesnoszk

    302

    e_wczesnoszk

    206

    e_wczesnoszk

    206

    e_wczesnoszk

    206

    e_wczesnoszk

    206

     8 14:45-15:30

    e_wczesnoszk

    206

    religia

    206

     

     

    e_wczesnoszk

    206

     

     

     

     

    3C 

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     2  8:55- 9:40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     3  9:50-10:35

    e_wczesnoszk

    302

     

     

     

     

     

     

     

     

     4 10:45-11:30

    e_wczesnoszk

    205

     

     

    e_wczesnoszk

    @

    e_wczesnoszk

    @

     

     

     5 11:50-12:35

    e_wczesnoszk

    205

    e_wczesnoszk

    @

    e_wczesnoszk

    205

    e_wczesnoszk

    205

    e_wczesnoszk

    205

     6 12:55-13:40

    e_wczesnoszk

    205

    j.angielski

    205

    e_wczesnoszk

    205

    j.angielski

    205

    e_wczesnoszk

    205

     7 13:50-14:35

    religia

    205

    e_wczesnoszk

    205

    religia

    205

    e_wczesnoszk

    205

    e_wczesnoszk

    205

     8 14:45-15:30

     

     

    e_wczesnoszk

    205

     

     

    e_wczesnoszk

    205

    e_wczesnoszk

    205

     

    3D

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     2  8:55- 9:40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     3  9:50-10:35

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     4 10:45-11:30

    e_wczesnoszk

    @

    j.angielski

    208

    e_wczesnoszk

    @

     

     

    j.angielski

    208

     5 11:50-12:35

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    @

    e_wczesnoszk

    208

     6 12:55-13:40

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    208

    religia

    208

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    208

     7 13:50-14:35

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    208

     8 14:45-15:30

    religia

    208

     

     

    e_wczesnoszk

    208

    e_wczesnoszk

    302

     

     

     

    4A 

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

    informatyka-Dz

    302

    j.polski

    134

    j.polski

    134

    technika

    236

    matematyka

    304

     2  8:55- 9:40

    matematyka

    304

    matematyka

    306

    matematyka

    306

    przyroda

    304

    j.polski

    134

     3  9:50-10:35

    j.angielski-Ch

    012

    muzyka

    014

    j.angielski-Ch

    12

    j.polski

    134

    wf-Ch

    sił

     

    wf-Dz

    H2

     

     

    wf-Dz

    H1

     

     

    j.angielski-Dz

    12

     4 10:45-11:30

    j.polski

    134

    wf-Ch

    sił

    informatyka-Ch

    302

    wf-Ch

    H1

    j.angielski-Ch

    12

     

     

     

    j.angielski-Dz

    012

    wf-Dz

    H1

    j.angielski-Dz

    012

    wf-Dz

    H1

     5 11:50-12:35

    plastyka

    308

    religia

    013

    religia

    013

    wf-Ch

    s.kor

    historia

    334

     6 12:55-13:40

    przyroda

    304

     

     

     

     

     

     

    zaj. z wych

    234

     

    4B 

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

    matematyka

    306

    matematyka

    306

    matematyka

    306

     

     

    j.polski

    134

     2  8:55- 9:40

    j.polski

    134

    j.polski

    134

    j.polski

    134

     

     

    matematyka

    304

     3  9:50-10:35

    j.angielski-Ch

    307

    wf-Ch

    H1

    informatyka-Ch

    302

     

     

    wf-Ch

    s.kor

     

    wf-Dz

    H2

    j.angielski-Dz

    307

    wf-Dz

    H1

     

     

    j.angielski-Dz

    307

     4 10:45-11:30

    wf-Ch

    s.kor

    wf-Ch

    s.kor

    j.angielski-Ch

    307

     

     

    j.angielski-Ch

    307

     

    j.angielski-Dz

    307

    informatyka-Dz

    302

    wf-Dz

    H1

     

     

    wf-Dz

    H1

     5 11:50-12:35

    przyroda

    304

    muzyka

    014

    historia

    334

    przyroda

    304

     

     

     6 12:55-13:40

    technika

    308

    plastyka

    308

    religia

    0

    zaj. z wych

    333

     

     

     7 13:50-14:35

     

     

     

     

     

     

    j.polski

    134

     

     

     8 14:45-15:30

     

     

     

     

     

     

    religia

    013

     

     

     

    5A 

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

    wf-Dz

    B

    j.polski

    133

    matematyka

    236

    informatyka-Ch

    336

    matematyka

    236

     2  8:55- 9:40

    j.angielski-Ch

    012

    zaj. z wych

    133

    j.polski

    308

    j.polski

    133

    historia

    014

     

    wf-Dz

    B

     

     

     

     

     

     

     

     

     3  9:50-10:35

    matematyka

    236

    wf-Ch

    s.kor

    biologia

    333

    muzyka

    014

    plastyka

    308

     

     

     

    j.angielski-Dz

    0012

     

     

     

     

     

     

     4 10:45-11:30

    technika

    136

    matematyka

    236

    geografia

    304

    historia

    334

    j.polski

    133

     5 11:50-12:35

    religia

    004

    j.angielski-Ch

    012

    wf-Ch

    B

    wf-Ch

    sił

    j.angielski-Ch

    012

     

     

     

    wf-Dz

    H1

    j.angielski-Dz

    12

    j.angielski-Dz

    012

    wf-Dz

    sił

     6 12:55-13:40

    j.polski

    133

     

     

    wf-Ch

    B

    religia

    004

    informatyka-Dz

    336

     

    5B 

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

    matematyka

    136

    religia

    013

     

     

    wf-Dz

    B1

    technika

    136

     2  8:55- 9:40

    j.polski

    013

    matematyka

    136

    j.polski

    013

    informatyka-Ch

    336

    matematyka

    136

     

     

     

     

     

     

     

    wf-Dz

    B1

     

     

     3  9:50-10:35

    zaj. z wych

    308

    j.polski

    013

    historia

    014

    geografia

    304

    j.polski

    13

     4 10:45-11:30

    religia

    013

    j.angielski-Ch

    202

    plastyka

    308

    biologia

    333

    wf-Ch

    H2

     

     

     

    wf-Dz

    H1

     

     

     

     

    j.angielski-Dz

    202

     5 11:50-12:35

    historia

    333

    wf-Ch

    B

    matematyka

    136

    j.polski

    236

    muzyka

    014

     

     

     

    j.angielski-Dz

    202

     

     

     

     

     

     

     6 12:55-13:40

     

     

    wf-Ch

    B

    j.angielski-Ch

    202

    wf-Ch

    sg1

    j.angielski-Ch

    202

     

     

     

    informatyka-Dz

    336

     

     

    j.angielski-Dz

    202

    wf-Dz

    H1

     

    5C

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

     

     

    wf-Ch

    B

     

     

    historia

    334

    j.angielski-1/2

    012

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    j.angielski-2/2

    303

     2  8:55- 9:40

     

     

    wf-Ch

    B

    technika

    234

    j.polski

    134

    j.polski

    013

     3  9:50-10:35

    geografia

    304

    j.polski

    004

    j.polski

    305

    biologia

    333

    historia

    334

     4 10:45-11:30

    matematyka

    306

    informatyka-1/2

    336

    matematyka

    136

    zaj. z wych

    014

    muzyka

    014

     

     

     

    j.angielski-2/2

    303

     

     

     

     

     

     

     5 11:50-12:35

    j.polski

    134

    matematyka

    136

    j.angielski-1/2

    016

    religia

    013

    matematyka

    306

     

     

     

     

     

    j.angielski-2/2

    303

     

     

     

     

     6 12:55-13:40

    religia

    013

    plastyka

    014

    wf-Ch

    s.kor

    j.angielski-1/2

    012

    wf-Ch

    sił

     

     

     

     

     

    wf-Dz

    sił

    informatyka-2/2

    336

    wf-Dz

    sg1

     7 13:50-14:35

    wf-Dz

    B

     

     

     

     

     

     

     

     

     8 14:45-15:30

    wf-Dz

    B

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5D 

     

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

     

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    S

     1  8:00- 8:45

    j.polski

    013

     

     

    j.polski

    013

    plastyka

    308

     

     

     2  8:55- 9:40

    historia

    334

    j.angielski-Dz

    012

    biologia

    333

    matematyka

    236

    technika

    004

     3  9:50-10:35

    religia

    013

    wf-Ch

    sg 11

    zaj. z wych

    334

    j.angielski-Ch

    012

    historia

    0014

     

     

     

    informatyka-Dz

    336

     

     

    wf-Dz

    H2

     

     

     4 10:45-11:30

    j.angielski-Ch

    012

    j.polski

    014

    matematyka

    236

    j.polski

    136

    j.polski

    013

     

    wf-Dz

    H1

     

     

     

     

     

     

     

     

     5 11:50-12:35

    wf-Ch

    B

    matematyka

    236

    muzyka

    014

    informatyka-Ch

    336

    matematyka

    236

     

    j.angielski-Dz

    012

     

     

     

     

     

     

     

     

     6 12:55-13:40

    wf-Ch

    B

    geografia

    333

    wf-Ch

    H1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    j.angielski-Dz

    012

     

     

     

     

     7 13:50-14:35

     

     

    j.angielski-Ch

    012

    religia