• Dyrektor szkoły - mgr Joanna Beata Sokołowska

   Wicedyrektor  - mgr Zofia Czarkowska

   Wicedyrektor - mgr Agnieszka Gołdowska

   Wicedyrektor - mgr Bogusława Rosołowska

    

   edukacja przedszkolna - Barbara Jermakow,  Barbara Karwowska

   edukacja wczesnoszkolna - Małgorzata Białas, Iwona Chmiel, Marzanna Cieślukowska, Urszula Herc - Przekop, Ewa Jurczykowska, Joanna Kontrym, Danuta Kulikowska, Marta Monwid - Kułakowska, Agnieszka Orzechowska, Ewa Popowska, Agnieszka Romatowska, Teresa Skowrońska, Marta Waśkiewicz, Zofia Złocka

   język polski - Monika Cybuska - Ryciuk, Agnieszka Maciejewska, Iwona Milewska, Alina Omilian, Agnieszka Podwojska, Joanna Sokołowska, Edyta Tankiewicz, Wioletta Ustaszewska

   język angielski - Małgorzata Duchnowska - Znosko, Mateusz Kalinowski, Joanna Laszczkowska, Milena Laszkowska, Marzena Murzyn, Iwona Szczuka, Bożena Urban, Sylwia Urbańczyk, Olga Walendzik

   język niemiecki - Anna Milewska, Karolina Szumska

   historia - Jolanta Bowżyk, Krzysztofa Jurska

   wiedza o społeczeństwie - Jolanta Bowżyk

   matematyka - Monika Dracewicz, Agnieszka Gołdowska, Agnieszka Karanowska, Iwona Wysocka, Joanna Witkowska, Elżbieta Wyłuda

   fizyka - Grażyna Czajka

   chemia - Ewa Jagłowska

   geografia - Krystyna Piechocka, Agata Urbańska

   przyroda -  Krystyna Piechocka

   biologia - Urszula Osowska

   muzyka - Maria Bielska, Anna Świderska

   plastyka - Maria Bielska, Anna Świderska

   edukacja dla bezpieczeństwa - Monika Brodowska

   informatyka - Zofia Czarkowska, Wojciech Ostapowicz, Szymon Zaniewski

   technika - Małgorzta Sobolewska, Szymon Zaniewski

   doradztwo  zawodowe - Monika Brodowska, Agnieszka Maciejewska

   wychowanie fizyczne - Aleksandra Bałkowska, Robert Bielecki, Robert Dobkowski, Krystyna Falacińska, Marek Klimowicz, Ada Lewandowska,  Ewa Marcińczyk, Joanna Tyl, Danuta Tyszkowska, Paweł Uszyński

   religia - Teresa Cybuska, ks. Karol Czaplicki, ks. Michał Fiedziukiewicz, Anna Mazurek, Danuta Olichwier

   świetlica - Anna Barwikowska, Karolina Janulewicz, Ewa Nowicka, Małgorzata Perkowska, Monika Radzaj, Lidia Ruszzyk, Iwona Wiśniewska

   pedadog - Karolina Szumska, Katarzyna Szumska

   pedagog specjalny - Anna Bezdziecka, Ludwika Czerwonka, Urszula Kantowicz, Anna Sobolewska, Alicja Tomaszewicz, Emilia Wiśniewska

   biblioteka - Wioletta Borowik, Maria Konopko, Aldona Teklińska

    

   Wychowawcy

   Oa - Barbara Karwowska

   Ob- Barbara Jermakow

    

    

    

   1a - Joanna Kontrym

   1b - Iwona Chmiel

   1c - Marta Monwid - Kułakowska

   1d - Małgorzata Białas

   1e - Marta Waśkiewicz

   2a - Ewa Popowska

   2b - Zofia Złocka

   2c - Urszula Herc - Przekop

   2d - Marzanna Cieślukowska

   2e - Agnieszka Romatowska

   3a - Ewa Jurczykowska

   3b - Dorota Kulikowska

   3c - Teresa Skowrońska

   3d - Agnieszka Orzechowska

    

    

   4a - Małgorzata Duchnowska - Znosko

   4b - Iwona Szczuka

    

    

    

    

    

    

   5a - Alina Omilian

   5b - Mateusz Kalinowski

   5c - Anna Świderska

   5d - Jolanta Bowżyk

   5e - Sylwia Urbańczyk

   5f - Małgorzta Sobolewska

   5g - Elżbieta Wyłuda

   6a - Maria Bielska

   6b - Bożena Urban

   6c - Krzysztofa Jurska

   6d - Paweł Uszyński

   6e - Krystyna Piechocka

   6f - Marzena Murzyn

    

   7a - Agnieszka Podwojska

   7b - Monika Cybulska - Ryciuk

   7c - Agnieszka Maciejeska

    

    

   8a - Edyta Tankiewicz

   8b - Iwona Wysocka

   8c - Joanna Witkowska

   8d - Anna Milewska

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • sp3@elk.edu.pl
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1