•     Harmonogram spotkań z rodzicami

    data godzina klasy

    cel spotkania

    16.08.2019 13:00 0 - 8 Spotkanie Rady Rodziców Szkoły. Wybór firmy ubezpieczającej uczniów.
    10.09.2019 17:00 0 - 3

    Zebranie z rodzicami. Zapoznanie z WZO, Statutem i kryteriami ocen z zachowania, wybory Rady Rodziców klasy, zatwierdzenie planu GDDW.

    11.09.2019 17:00 4 - 6

    Zebranie z rodzicami. Zapoznanie z WZO, Statutem i kryteriami ocen z zachowania, wybory Rady Rodziców klasy, zatwierdzenie planu GDDW.

    12.09.2019 17:00 7 - 8

    Zebranie z rodzicami. Zapoznanie z WZO, Statutem i kryteriami ocen z zachowania, wybory Rady Rodziców klasy, zatwierdzenie planu GDDW.

    16.09.2019 16:30 0 - 8 Posiedzenie Rady Rodziców (przedstawiciel klasy). Wybory Rady Rodziców.
    1.10.2019 16:30 1 - 8 Konsultacje dla rodziców - dyżur pedagogiczny. Analiza wyników nauczania i zachowania.
    5.11.2019 16:30 1- 8 Konsultacje dla rodziców - dyżur pedagogiczny. Analiza wyników nauczania i zachowania.
    20.11.2019 16:30 OA, OB Przedstawienie wstępnej diagnozy.
    12.12.2019 16:30 1 - 8

    Konsultacje dla rodziców - dyżur pedagogiczny. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, oceną naganną z zachowania za I okres.

    14.01.2020 17:00 1 - 3

    Zebranie okresowe - wyniki nauczania i zachowania za I okres, sprawy klasowe.

    15.01.2020 17:00 4 - 6

    Zebranie okresowe - wyniki nauczania i zachowania za I okres, sprawy klasowe.

    16.01.2020 17:00 7 - 8

    Zebranie okresowe - wyniki nauczania i zachowania za I okres, sprawy klasowe. Poinformowanie rodziców uczniów klas 8 o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

    3.03.2020 16:30 1 - 8 Konsultacje dla rodziców - dyżur pedagogiczny. Analiza wyników nauczania i zachowania.
    28.04.2020 16:00 OA, OB Zebranie z rodzicami - oddziały przedszkolne.
    19.05.2020 16:30 0 - 8

    Dyżur pedagogiczny - zagrożenia ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, oceną naganną z zachowania.

    2.06.2020 17:00 1 - 3 Zebrania śródokresowe - propozycja ocen na koniec roku.
    3.06.2020 17:00 4 - 6 Zebrania śródokresowe - propozycja ocen na koniec roku.
    4.06.2020 17:00 7 - 8 Zebrania śródokresowe - propozycja ocen na koniec roku.
    8.06.2020 17:00   Posiedzenie Rady Rodziców (przedstawiciel klasy)

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • sp3@elk.edu.pl
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1